Vytlačiť
 Názov: Slovinsko – dálniční poplatky pro osobní a nákladní dopravu ve Slovinsku
Autor:
Jana Sláčalová
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 6/2006; str. 36 - 37
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok analyzuje platnú legislatívu vo vzťahu k spoplatneniu cestnej infraštruktúry v Slovinsku. V príspevku sú prehľadne spracované sadzby za prejazd jednotlivými úsekmi diaľnice. Príspevok taktiež obsahuje poplatky za prejazdy tunelmi a možnosti platby diaľničných poplatkov vopred.
Kľúčové slová: cestná doprava, mýtne, infraštruktúra, Slovinsko
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2006