Vytlačiť
 Názov: Švýcarsko – informace o limitních rozměrech a hmotnostech podle aktuálně platných legisltivních požadavků ve Švýcarsku
Autor:
Jana Sláčalová
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 5/2006; str. 36 - 37
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok analyzuje platnú legislatívu vo vzťahu k cestnej doprave, ktorú je dopravca povinný dodržiavať pri preprave do Švajčiarska alebo pri tranzite Švajčiarskom. V príspevku sú uvedené maximálne povolené rozmery a hmotnosti vozidiel nákladnej a osobnej dopravy. V ostatnej časti príspevku je analyzovaný elektronický mýtny systém používaný vo Švajčiarsku s uvedením výšky mýtneho za jednotlivé kategórie vozidiel.
Kľúčové slová: cestná doprava, mýtne, Švajčiarsko
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: čaugust 2006