Vytlačiť
 Názov: Zasilatelská smlouva
Autor:
JUDr. Jiří Krofta
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 5/2006; str. 28 - 29
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá zasielateľskú zmluvu, prostredníctvom ktorej sa uzatvára záväzok obstarania prepravy veci. V prvej časti príspevku je definované samotné obstaranie prepravy, v ostatnej časti príspevku sa autor venuje zasielateľskej zmluve. Popisuje podstatné časti zmluvy, uzatvorenie zmluvy prostredníctvom zasielateľského príkazu, základné práva zasielateľa a príkazcu ako aj praktické odporúčania.
Kľúčové slová: zasielateľstvo, zmluva, obstaranie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2006