Vytlačiť
 Názov: Povinnosti dopravce při pořízení vozidla s digitálním tachografem
Autor:
Vladimír Kydlíček
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 5/2006; str. 22
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok popisuje postup pri obstaraní vozidla s digitálnym tachografom. V prvej časti je vymedzený okruh vozidiel, pre ktorý je dopravca povinný vybaviť vozidlo digitálnym tachografom. Ostatná časť sa zaoberá lehotami pre kalibráciu a sťahovanie údajov z digitálnych tachografov.
Kľúčové slová: cestná doprava; tachograf
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2006