Názov: A přece se točí... Premísťování kamionových přeprav ze silnice na železnici se v Lovosicích daří
Autor:
Vladimír Fišer
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 8/2006; str. 34
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok popisuje prekladisko kombinovanej dopravy v Lovosicach. Po skončení linky sprevádzanej kombinovanej dopravy predstavuje príspevok nové služby ponúkané týmto terminálom v nesprevádzanej kombinovanej doprave. V príspevku sú uvedené linky, ktoré sú vyprevádzané z terminálu, ako aj podiel jednotlivých operátorov na vzniku menovaných liniek. V ostatnej časti príspevku sú uvedené cieľové skupiny zákazníkov, pre ktorých je terminál určený.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, terminál
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006