Vytlačiť

 Názov: Optimálny Schwarzmüller
Autor: JJ
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 15-16/2006; str. 52
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje nový náves Schwarzmüller, ktorý umožňuje dopravcovi prepravovať až 30 druhov voľne uloženého materiálu. V príspevku sú uvedené technické parametre návesu ako aj materiály použité na jeho konštrukciu. Autor uvádza ako je riešená koncepcia v súvislosti s užitočnou hmotnosťou návesu 27,3 tony.
Kľúčové slová: cestná doprava, náves
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2006