Vytlačiť

 Názov: Smery zlepšovania SCM
Autor: Logistika/KBT
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2007, str. 17
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje výsledky zahraničnej štúdii vo vzťahu k úspešnosti zlepšovania riadenia dodávateľského reťazca (SCM). Príspevok analyzuje kľúčovú úlohu šiestich smerov: znižovanie zložitosti, controlling, zapojenie dodávateľov, organizačné zakotvenie SCM a lepšie plánovanie a spružnenie.
Kľúčové slová: riadenie, zlepšenie, reťazec
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007