Vytlačiť

 Názov: Neznalosť zákona cestných dopravcov neospravedlňuje
Autor: JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2007, str. 28 - 30
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku prepravnej zmluvy v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave podľa Dohovoru CMR. Autor poukazuje na skutočnosť, že právna medzera vedie k dezinterpretácii Dohody CMR pri náhrade škody. V príspevku sa venuje Dohode CMR a zodpovednosti, pričom sa tiež venuje výnimkám zo zodpovednosti. V ďalšej časti sa venuje prekročeniu lehoty a nebezpečným zásielkam a určeniu náhrady škody. V ostatnej časti rozoberá postup pri spore a vznesenie nárokov.
Kľúčové slová: legislatíva, CMR, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007