Vytlačiť

 Názov: "Die Zusammenarbeit mit unseren Logistikpartnern wird noch intensiver". (Spolupráca s našimi logistickými partnermi bude ešte intenzívnejšia).
Autor: Rainer Genes, vedúci závodu
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2,  April 2007, s. 25
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Montážny závod osobných automobilov DaimlerChrysler v Brémach - Sebaldsbrück píše takmer 70 rokov automobilové dejiny. V r.1938 založil  Carl. F. W. Borgward základny automobilový závod a závod na výrobu motorov, ktorý  bol v r. 1971 celý prevzatý vtedajším Daimler-Benz AG a potom v nasledujúcich rokoch rozšírený a vybudovaný. Dnes patrí  DaimlerChrysler závod v Brémach k najmodernejším výrobcom automobilov na svete.
Kľúčové slová: montážný závod, osobný automobil, výroba motorov, DaimlerChrysler.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2007