Vytlačiť

 Názov: Mit Intralogistik auf Erfolgskurs. (S intralogistikou smerom k úspechu).
Autor: Patrick Kübler, člen vedenia spoločnosti KTS-KTL
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2,  April 2007, s. 37
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Inovačný logistický systém, zameraný na budúcnosť charakterizuje firemnú filozofiu skupiny podnikov Kieserling s hlavným sídlom v Brémach. Ich cieľ: Trhy skúsiť aj ovládať, spoznať potreby zákazníkov, zmeniť a aktuálne realizovať na najkratšie cesty, nezávislá kooperácia, stavovské zameranie. A nie len v klasických obchodných odborných činnostiach, ale aj vo vysoko špecializovaných oblastiach ako napr.  týkajúcich sa vozidiel s nebezpečným nákladom vrátane triedy 7.
Kľúčové slová: logistický systém, firemná filozofia, kooperácia, stavovské zameranie, špecializovaná oblasť, nebezpečný náklad.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2007