Vytlačiť

 Názov: Šofér už nie je štátom platený turista
Autor: Ing. Marián Kližan
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 4/2007, str. 22
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku nedostatku vodičov nákladnej dopravy v SR. V prvej časti príspevku poukazuje na problémy v celom sektore cestnej dopravy, v ďalšej časti analyzuje problémy vo vzťahu k nedostatku vodičov nákladnej dopravy. Poukazuje na postupy v minulosti, ktorými sa zabezpečovali noví a kvalitní vodiči.   
Kľúčové slová: vodič, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007