Vytlačiť

 Názov: Změny v práci osádek nákladních vozidel a autobusů
Autor: Ivo Machačka
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 3/2007, str. 40 - 41
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá zmeny v sociálnej legislatíve, ktoré v EÚ platia od 11. 4. 2007. V prvej časti príspevku autor poukazuje na používanie Nariadenia EÚ a Dohody AETR, v ostatnej časti uvádza postupne zmeny, ktoré nastali v sociálnej oblasti. Súčasťou príspevku je obrázok publikácie, ktorá rozoberá sociálnu problematiku.
Kľúčové slová: legislatíva, odpočinok
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007