Vytlačiť

 Názov: Logistický šampión východnej Ázie
Autor: Anthony Lau, MBA
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2007, str. 22 - 23
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na Hongkong, prístav ktorý zabezpečuje distribúciu produkcie Ázie do sveta. V príspevku autor uvádza ekonomickú charakteristiku Hongkongu. V ostatnej časti príspevku autor analyzuje lokalizáciu prístavu Hongkong a zdroje, ktoré môžu byť v uvedenom prístave manipulované. Prehľadne tabuľkovo sú spracované odvetvia priemyslu v okolitých mestách Hongkongu.
Kľúčové slová: prístav, manipulácia, ekonomika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007