Vytlačiť

 Názov: Nákladná doprava po vstupe Slovenska do EÚ
Autor: Ing. Jozef Tisovský, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2007, str. 26 - 27
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá licencie Spoločenstva pre cestnú nákladnú dopravu, ktorou sa v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave z a do SR realizujú najväčšie prepravné výkony. V prvej časti sa autor venuje dôvodom zavedenia licencií a problémy, ktoré s týmito licenciami existujú. V ďalšej časti definuje potrebné zmeny a harmonizáciu nutnú z dôvodu ďalšieho vývoja. V príspevku sa autor tiež venuje dočasnej preprave tovaru na území iných štátov.
Kľúčové slová: licencia, Spoločenstvo, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007