Vytlačiť

 Názov: Pojištění odpovědnosti za škodu
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 8/2007; str. 16 - 17
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok nadväzuje na príspevok uverejnení v predošlom čísle časopisu a rozoberá problematiku poistenia zodpovednosti za škodu. Autor sa v príspevku venuje výške hmotnej škody, kancelárii poisťovateľov, garančnému fondu a plneniu z tohto fondu.
Kľúčové slová: doprava, poistenie, zodpovednosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2007