Vytlačiť

 Názov: Téma dne – čerpací stanice
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 9/2007, str. 42 – 45
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Ide o súbor príspevkov rozoberajúcich problematiku čerpacích staníc. V prvom príspevku sú predstavené informačné technológie pre čerpacie stanice pohonných hmôt. Druhý príspevok rozoberá výdajné stojany. Ostatné príspevku popisujú služby dopravcom vo vzťahu k čerpaniu pohonných hmôt. Ide o služby čerpacích staníc Shell a služby ponúkané dopravcom prostredníctvom karty DKV.
Kľúčové slová: doprava, cestná, náklady, PHM
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2007