Vytlačiť

 Názov: Leasing vyžaduje strategický přístup
Autor: Pavel Holík
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 9/2007, str. 51
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok predstavuje operatívny lízing, to znamená strednodobý alebo dlhodobý nájom s pridanými finančnými a ďalšími službami. V prvej časti príspevku autor predstavuje operatívny lízing a jeho použitie vo vzťahu k dopravcovi. Ostatná časť príspevku rozoberá problematiku splátok dopravcu a postup v prípade insolventnosti dopravcu.
Kľúčové slová: lízing, operatívny, nájom
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2007