Vytlačiť

 Názov: Je rozdíl mezi zasilatelem v ČR a v ostatních státech EU?
Autor: Radek Novák
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 9/2007, str. 70 – 71
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku analyzuje platnú legislatívu v ČR vo vzťahu k zasielateľstvu a na rozhodnutiach súdov poukazuje na skutočnosť rôzneho prístupu k postaveniu zasielateľstva v krajinách EÚ a v ČR. Príspevok je doplnený viacerými poznámkami autora z praxe.
Kľúčové slová: zasielateľ, zasielateľstvo, legislatíva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2007