Vytlačiť

 Názov: České firmy trápí nedostatek řidičů
Autor: Ing. Zdeněk Pikous
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 9/2007; str. 24 - 27
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na problémy, s ktorými sa museli dopravcovia v ostatnom období vysporiadať, pričom sa podrobne venuje aktuálnemu problému – nedostatok vodičov. V prvej časti príspevku analyzuje skutočnosť, či ide o krátkodobý výpadok alebo dlhodobý trend s tým, že analyzuje dôvody nedostatku vodičov. V ďalšej časti konkretizuje počty chýbajúcich vodičov a poukazuje na potrebu zavedenia nového učebného odboru – vodič. V ostatnej časti príspevku sa venuje autor legislatíve EÚ vo vzťahu k vzdelávaniu vodičov.
Kľúčové slová: vodič, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2007