Vytlačiť

 Názov: Spolupráca Slovenska s ESA
Autor: Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. – Prof. Ing. Dušan Kevický, PhD. – Ing. Aurel Ščehovič, CSc.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2007, str. 44 – 45
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje spolupráci SR s Európskou vesmírnou agentúrou, pričom v prvej časti príspevku je rozoberaná súčasná úroveň spolupráce. V ďalšej časti sa autori venujú Slovenskej kozmickej kancelárii, vzťahu ESA a východnej Európy a plánu pre Európsku kooperáciu.
Kľúčové slová: spolupráca, vesmír
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007