Vytlačiť

 Názov: Analýza pravidelného výcviku vodičov v štátoch EÚ
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Zuzana Hvizdáková
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 7/2011, str. 9
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori príspevku analyzujú prístup k pravidelnému výcviku vodičov v štátoch EÚ. V prvej časti je popísaná smernica, ktorá vyžaduje pravidelný výcvik, v ďalšej časti je poukázané na rozdiely pri národnej aplikácii smernice. Porovnanie podmienok je taktiež spracované v tabuľkovej forme.
Kľúčové slová: vodič, výcvik, legislatíva
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011