Vytlačiť

 Názov: Riadenie logistiky a dopravy v USA
Autor: Anna Šipošová
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2011; str. 81
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá systém riadenia logistiky a dopravy v USA. V prvej časti autor analyzuje, či sa niečo v ostatných rokoch zmenilo alebo logistika funguje stále rovnako. V ďalšej časti poukazuje na optimalizáciu dopravy, najmä využitím nových technológii. V ostatnej časti autor poukazuje na spôsoby poučenia sa na chybách minulosti.
Kľúčové slová: riadenie, doprava, zahraničie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011