Vytlačiť

 Názov: Európa pod pavučinou z koľajníc
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2011; str. 88
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na nutnosť budovať železničnú sieť a na náklady súvisiace s budovaním tunelov a mostov. Osobitne sa zameral na štyri objekty, pri ktorých uviedol lokalizáciu, dĺžku, obdobie výstavby, náklady na výstavbu, kapacitu a najvyššiu možnú rýchlosť. Ide o Őresund, Eurotunel, Lőtschberg a Gotthard.
Kľúčové slová: železničná, infraštruktúra, doprava, tunel, most
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011