Vytlačiť

 Názov: Pojištění finančních ztrát
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 08/2011; str. 20 - 23
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku poistenia finančných strát. V prvej časti poukazuje na platnú legislatívu v tejto oblasti, ďalšia časť popisuje formy a druhy poistenia a členenie poistenia podľa rôznych kritérií.
Kľúčové slová: poistenie, strata, riziko
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011