Vytlačiť

 Názov: Jiří Pros, Perfetti Van Melle Czech Republic: „Zdravý rozum a jednoduchá řešení“
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2011, str. 10-12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formou rozhovoru s manažérom logistiky spoločnosti Perfetti Van Melle Czech Republic Jiřím Prosom. Spoločnosť sa zaoberá dovozom a distribúciou cukroviniek, ročne dodá na pulty 1 000 ton výrobkov. Obsahovo je článok zameraný na trh s cukrovinkami v Českej a Slovenskej republike, jeho špecifiká, spôsoby skladovania tejto komodity ako aj budúce výzvy.
Kľúčové slová: logistika, dodávateľ, dodávateľský reťazec, logistický proces, koncepcia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011