Vytlačiť

 Názov: Logistika textilu: Logistika textilního zboží TimeOut má řadu specifik, a přesto jede bez přerušení
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2011, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je prakticky orientovaný. Zaoberá sa dovozom, distribúciou a predajom textilného tovaru spoločnosťou Great United Trading. Autorka charakterizuje špecifiká logistiky textilného tovaru. Firma má zavedený vlastný skladový systém, ktorého funkcie a výkonnosť sú v článku charakterizované.
Kľúčové slová: logistika, textil, skladový informačný systém
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011