Vytlačiť

 Názov: Zákon o cestnej premávke
Autor: red
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2011, str. 8 - 9
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá novelu zákona o cestnej premávke, ktorá vstúpi v SR do platnosti 1. 11. 2011. Autor sa osobitne venuje jednotlivým zmenám. V prvej časti sa venuje bezpečným vzdialenostiam medzi vozidlami, v ďalšej časti rozoberá problematiku získavania vodičského oprávnenia vodičov s vekom 17 rokov. Ostatná časť príspevku sa venuje zmenám v trestnom zákone.  
Kľúčové slová: legislatíva, cestná, premávka, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011