Vytlačiť

 Názov: Téma: Prídavná zdvíhacia technika
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 9/2011; str. 46 - 49
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o sériu príspevkov zaoberajúcich sa prídavnou manipulačnou technikou. V prvej časti témy je spracovaný prehľad prídavnej manipulačnej techniky ponúkanej na našom trhu a jej vývoj v ostanom období. Ostatná časť uvádza možnosti využitia tejto techniky.
Kľúčové slová: cestná, doprava, zdvíhacia, technika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011