Vytlačiť

 Názov: Čo je to krútiaci moment?
Autor: Stano Cvengoš
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 9/2011; str. 59
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku vysvetľuje výraz krútiaci moment. V prvej časti definuje túto fyzikálnu veličinu a uvádza príklady jej aplikácie vo vzťahu k pevnosti materiálu. V ostatnej časti príspevku uvádza význam krútiaceho momentu ako výkonovej charakteristiky vozidla.
Kľúčové slová: vozidlo, moment, krútiaci, technika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011