Vytlačiť

 Názov: Globálna logistika a demystifikácia 4PL
Autor: Anna Šipošová
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 9/2011; str. 76
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka príspevku v prvej časti popisuje základné delenie logistiky na 1PL, 2PL a 3PL. V ďalšej časti podrobne charakterizuje logistiku 4PL. Uvádza jej výhody vo vzťahu k optimálnemu riešeniu. 
Kľúčové slová: definícia, logistika, 4PL, 3PL
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011