Vytlačiť

 Názov: Miloš Hammer, Makro Cash & Carry ČR: Bez zboží není obchod
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2011, str. 26
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok obsahuje rozhovor s vedúcom manažmentu dodávateľského reťazca českej pobočky obchodného reťazca Metro Group, Makro Cash & Carry ČR. Konkrétne charakterizuje komplexné procesy merania a sledovania pohybu tovaru podporované softvérom dodaným na mieru. Výsledkom je rast prevádzkových výkonov v predajniach, v nákupe aj logistike. Prínosom je aj lepšie využitie miesta v regáloch predajní, optimalizácia frekvencií doplňovania tovarov a nastavenie logistických procesov
Kľúčové slová: logistika, distribúcia, tovar, optimalizácia, reťazec
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011