Vytlačiť

 Názov: Kvalifikovaní pracovníci chybějí
Autor: Martin Tarant
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2011, str. 42-43
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá problematikou ľudských zdrojov v oblasti logistiky. S rastom dopytu po logistických službách rastie aj potreba kvalifikovaných pracovných síl. Článok poskytuje viaceré názory manažérov logistických firiem na túto problematiku. Článok zdôrazňuje aj úlohu odborného školstva v oblasti logistiky ako aj podchytenie vhodných adeptov už v čase ich štúdia.
Kľúčové slová: logistika, ľudské zdroje, dopyt, odborné znalosti
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011