Vytlačiť

 Názov: Zdravotní pojištění cizinců v ČR
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 09/2011; str. 17 -18
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok sa zaoberá podmienkami zdravotného poistenia cudzincov. V prvej časti je spracovanie rozdelenia cudzincov a definovanie zdravotného poistenia. V ďalšej časti autor popisuje právnu úpravu a vznik a zánik poistenia.
Kľúčové slová: poistenie, cudzinec, zdravotné
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011