Vytlačiť

 Názov: Počet prenájmov sa zvyšuje
Autor: rak
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2011, str. 70
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa zaoberá problematikou financovania nákladných vozidiel. Analyzuje možnosti financovania vozidiel v prvej časti a rozoberá výhody jednotlivých prístupov. V ostatnej časti poukazuje na rastúci vývoj v oblasti prenájmu vozidiel. 
Kľúčové slová: prenájom, financovanie, vozidlo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012