Vytlačiť

 Názov: Obchod bez logistiky neexistuje
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2011; str. 72
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na vývoj logistických operácii na trhoch v období roku 2011. V prvej časti definuje trh, v ďalšej časti poukazuje na nedostatky infraštruktúry. V ostatnej časti autor poukazuje na potrebu zabezpečenia niektorých operácii formou cudzích zdrojov. 
Kľúčové slová: optimalizácia, trh, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012