Vytlačiť

 Názov: Logistika sa posúva k novým technológiám
Autor: mor
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2011; str. 75
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor poukazuje na skutočnosť, že odvetvie logistiky je jedno z najdynamickejšie sa vyvíjajúce odvetvie. V prvej časti poukazuje na zvyšujúce sa požiadavky na logistiku, čo je možné zabezpečiť podľa autora iba ďalším využívaním informačných technológii. V ďalšej časti preto predstavuje vývoj v oblasti technológii. 
Kľúčové slová: IT, technológie, význam, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012