Názov: E-shopy: Zaťažkávacia skúška logistiky
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2011; str.  6 - 9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zabezpečenia logistiky pri nakupovaní tovaru cez internet. V prvej časti autor analyzuje vývoj výkonov nákupov cez internet, v ďalšej časti poukazuje na najzložitejšie problémy pre logistiku. V ďalšej časti uvádza autor význam informačných technológii. V ostatnej časti autor popisuje spôsoby doručovania zásielky a problémy, ktoré existujú so zastihnutím zákazníka.
Kľúčové slová: internet, e-shop, nákup, distribúcia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012