Vytlačiť

 Názov: Kriminalita je častá aj v logistike
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 01/2012; str. 74 - 75
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje kriminalitu v logistike, pričom poukazuje na 9 možných postupov podvodných dopravných firiem pri krádeži zásielky. V príspevku sú uvedené opatrenia logistických firiem pri začatí spolupráce s novým dopravcom a taktiež pri objednávaní prepravy. Opatrenia sú spracované aj v prípade nakládky.
Kľúčové slová: krádež, kriminalita, zásielka, dopravca
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012