Vytlačiť

 Názov: Nevyužité možnosti informačných technológií
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 01/2012; str. 82 - 83
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku prináša výsledky výskumu zameraného na využívanie informačných technológii pri logistike rýchloobratkového tovaru. Autor príspevku poukazuje nielen na rýchle tempo rastu využívania EDI, ale taktiež na nesprávne chápanie pojmov súvisiacich s informačnými technológiami.  
Kľúčové slová: informačné, technológie, analýza, výskum
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012