Vytlačiť

 Názov: Náhoda, či príznak novej krízy?
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 01/2012; str. 88
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje výkony námornej dopravy v súvislosti s finančnou a hospodárskou krízou. V prvej časti je porovnanie výkonov na základe ktorých autor uvádza prognózu ďalšieho vývoja krízy.  
Kľúčové slová: výkon, námorná, doprava, hospodárstvo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012