Vytlačiť

 Názov: Nízkoemisní zóny v Evropě
Autor: Jana Sláčalová
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 12/2011; str. 16
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autorka príspevku predstavuje nízkoemisnú zónu medzi Francúzskom a Talianskom, ktorou je tunel Mont Blanc. V prvej časti sú uvedené požiadavky na vozidlá, v ďalšej časti sú uvedené pripravované zmeny a pripravované nízkoemisné zóny v Európe.
Kľúčové slová: vjazd, obmedzenie, zóna, tunel
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012