Vytlačiť

 Názov: Zimní výbava 2011
Autor: Jana Sláčalová
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 12/2011; str. 18 - 22
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autorka príspevku predstavuje požiadavky na zimnú výbavu, to znamená zimné plášte a snehové reťaze v 43 štátoch – všetkých štátoch EÚ a vybraných štátoch Európy a Ázie. 
Kľúčové slová: vjazd, obmedzenie, zimná, výbava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012