Názov: Jiří Mlynář, KONDOR: Logistika přípravy určuje rychlost obchodu
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2012, str. 10-11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formou rozhovoru s riaditeľom prevádzky v spoločnosti KONDOR. Ide o popredného maloobchodného predajcu hutníckeho materiálu v ČR. Článok sa venuje distribučnej logistike a úlohám centrálneho skladu pri distribúcii hutníckych produktov.
Kľúčové slová: logistika, distribúcia, centrálny sklad, hutnícky materiál
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2012