Vytlačiť

 Názov: Názor KLM: Jak co nejvíce oddálit uhrazení faktur
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2012, str. 20-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov k téme „Jak co nejvíce oddálit uhrazení faktur“. Diskusia sa týkala finančných tokov v logistike ako aj využívaniu sofistikovaných foriem odďaľovania platieb za logistické služby zo strany ich objednávateľov.
Kľúčové slová: logistika, finančné toky, faktúra
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2012