Názov: Stefan Garsdal, LEGO Group: Model regionální produkce je pro nás zásadní
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2012, str. 10-12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formou rozhovoru s generálnym manažérom EU Logistics operations, LEGO Group. Článok sa venuje distribučnej logistike a výhodám regionálnej produkcie. Ide o distribúciu stavebníc LEGO do celého sveta, pričom väčšina výroby je sústredená v európskych krajinách.
Kľúčové slová: logistika, distribučné centrum, produkcia, stavebnica
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2012