Vytlačiť

 Názov: Evropský trh vozíků 2012: Pouze mírný růst
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2012, str. 13
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá analýzou celosvetového trhu manipulačnej techniky v rokoch 2009 až 2011 ako aj výhľadom pre ďalšie obdobie. Až 40 % globálneho trhu s manipulačnou technikou predstavuje Ázia, pričom „ťahúňom“ regiónu je Čína. Najväčší medziročný nárast predaja bol zaznamenaný vo Východnej Európe. Pre rok 2012 sa očakáva mierny medziročný nárast predaja o 3 %.
Kľúčové slová: manipulačná technika, trh, predaj
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2012