Vytlačiť

 Názov: Společenská odpovědnost je trendy
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2012, str. 20-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje spoločenskej zodpovednosti firiem v oblasti logistiky. Medzi najčastejšie dôvody a prínosy spoločenskej zodpovednosti firiem patrí zlepšenie pozície zamestnávateľa, schopnosť získavať najlepších zamestnancov, zníženie rizika ohrozenia reputácie, lepšie využitie zdrojov, a s tým spojené znižovanie nákladov.
Kľúčové slová: logistika, firma, spoločenská zodpovednosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2012