Názov: Xavier Hua, ECR: Nemluvme o snižování nákladů, ale o vytváření hodnoty
Autor: Petr Hříbal
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2012, str. 22-24
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formou rozhovoru s generálnym riaditeľom ECR Europe a ECR France. Príspevok obsahuje základné vízie iniciatívy ECR (Effective Consumer Response), ktorej cieľom je zvýšenie efektivity a zníženie nákladovosti dodávateľského reťazca. Článok obsahuje aj konkrétne príklady vzájomnej spolupráce medzi výrobcami, predajcami a logistickými spoločnosťami.
Kľúčové slová: logistika, dodávateľský reťazec, efektívnosť, náklady
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2012