Vytlačiť

 Názov: Názor KLM: Stále ustupovat se nedá
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2012, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov k téme „Stále ustupovat se nedá“. Diskusia sa týkala nízkej kvality potravín. Obchodné reťazce tlačia svojich dodávateľov k znižovaniu cien potravín, čo sa prejavuje na zníženej kvalite surovín, a tým aj na zníženej kvalite konečnej produkcie.
Kľúčové slová: logistika, obchodný reťazec, dodávateľ, potraviny, suroviny
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2012