Vytlačiť

 Názov: V otázke bezpečnosti zavelili dopravcovia do útoku
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 04/2012; str. 28 - 29
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku, ako predísť krádežiam zásielok počas prepravy cestnou dopravou. V príspevku sú uvedené viaceré postupy, ktoré by mal dopravca uskutočniť, aby predišiel krádežiam zásielok. Osobitne sa príspevok venuje práci s dopravnými databankami.  
Kľúčové slová: cestná, doprava, krádež, zásielka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012